Jana Baudišová - pravoslavné ikony v řeckém stylu
Czech  English  Deutsch

Archanděl Michael

Mandylion

Sv. Jan Křtitel
Anděl pouště

Sv. Prokop Sázavský

Spasitel Vševládce

Sv. Václav

Sv. Jeroným Pražský

Bohorodice Odigitrie

Sv. Dobroslava - Orosia

Sv. Rostislav

Nelkej nade mnou, ó Matko...

Sv. novomučedník Gorazd

Sv. Pantelejmon

Sv. biskup mučedník Gorazd

Novomučedníci čeští
(trpěli se svt. muč. Gorazdem,
+ 1942)

Zvěstování přesvaté BohorodiciBohorodice
Yversko-montrealská

Narození Kristovo

Ejhle, člověk

Sv. Nektarios Aiginský

Spasitel uprostřed
mocností nebeských

Sv. Fotinie Samaritánka

Mandylion

Přesvatá Bohorodice

Ježíš Kristus

Sv. kněžna Ludmila

Sv. Václav a Ludmila

Sv. kníže Václav

Sv. Jan Křtitel

Ukřižování

Přesv. Bohorodice
Glykofilusa

Přesv. Bohorodice Solovecká

Ukřižování

Bohorodice Glykofilusa

Sv. mučednice Taťána

Archanděl Rafael

Zpět na hlavní stránku