Přesvatá Bohorodice


Inspirováno ruskou ikonou "Matka Boží Solovecká" ze 16. století (53 x 34 cm)
Kaple sv. Václava a Ludmily, Jihlava 2004Zpět na stránku řeckého stylu