Jana Baudišová

Ikony

Ikonopisná dílna při kapli sv. Václava a Ludmily v Jihlavě

Naše ikonopisná dílna přijímá zakázky na ikony.

Nabízíme zájemcům o zhotovení ikony možnost nechat si od zkušené pravoslavné ikonografky zhotovit originál tradiční ikony.

O našich ikonách

Ikony jsou zhotovovány dle prastaré ikonografické tradice na masivní dřevěné desce, k malbě se používá výhradně vaječná tempera (z dovezených pigmentů si ji připravuje sám ikonograf), pozlacena je ryzím plátkovým zlatem (23,75 karátů). Styl ikonografie se odvíjí od klasických byzantských nebo staroruských vzorů.

Několik informací o autorce ikon

Ikonografka dosáhla vysokoškolského teologického vzdělání na Pravoslavné fakultě v Prešově. Absolvovala školení v ikonopisných dílnách ve světě (její umělecká erudice je zachycena v stručném životopisu). Zabývá se též přednáškovou a osvětovou činností, ikonologií (věda o vývoji, historii, významu a symbolice ikon) i překlady odborné ikonologické literatury (viz kniha Ikona – okno do věčnosti). Ikony zhotovuje na dřevěných deskách, opatřených křídovým „levkasem“, na který v mnoha průsvitných vrstvách malby postupně vytváří obraz ikony, pracuje se při tom tradiční, velice starobylou technikou vaječné tempery (viz zde kapitola Technika).

Nabídka ikonografky

Všem, kteří touží vlastnit pravoslavnou ikonu, nabízím možnost domluvit si a objednat její zhotovení. Ceny níže uvedené jsou citelně nižší, než bývá obvyklé v zahraničí. Jejich výše se odvíjí od používání drahých materiálů a množství vynaložené práce.

Níže uvedené částky za zhovení ikony na zakázku jsou odvislé od její velikosti a nákladů na materiály, především pak od složitosti námětu a z toho plynoucí doby, kterou si práce na ikoně vyžádá.

Orientační ceny originálů ikon dle velikosti, včetně pozlacení:

21 x 30 cm (formát A4):
12.000,- Kč

30 x 42 cm (formát A3):
18.000,- Kč

42 x 60 cm (formát A2):
32.000,- Kč

50 x 70 cm:
55.000,- Kč

55 x 80 cm:
67.000,- Kč

Objednat si lze ikony také jiných formátů.


Děkuji za Váš zájem o pravoslavné ikony.

Mgr. Jana Baudišová

Se svými dotazy či k projednání zakázky můžete použít kontakt:
ikony@pravoslavi.cz


Zpět na stránku ikon Jany Baudišové