Jana Baudišová

Technika

Ikony jsou napsány vaječnou temperou na dřevěné desce opatřené kliho-křídovým podkladem. Dřevo je použito většinou lipové. Deska bývá zvláště u ruských ikon opatřena ve středové části vhloubením, takže kolem zobrazení vzniká zvýšený okraj, tzv. archa. Pozadí většiny ikon je nazlaceno pravým plátkovým zlatem o ryzosti 23-24 karátů. Na ikonách přesvaté Bohorodice s Dítětem v ruském stylu je okraj maforia Panny Marie a chiton malého Krista opatřen zlatou kresbou, assistem, která je vytvořena pomocí pivního extraktu, susla, a pokryta opět ryzím plátkovým zlatem. Samotná malba je vytvořena vaječnou temperou, která je složena z práškového pigmentu smíchaného se žloutkovým pojidlem. Žloutek je zde ředěn buď octem nebo suchým bílým vínem podle toho, zda se jedná o ikonu v řeckém nebo ruském stylu. Štětce jsou použity u řecké ikony kulaté kuní, u ruské ikony kulaté kuní a veverčí.

Fotogalérie z jednotlivých fází vytváření ikony, čili dokument o postupu práce ikonografa.


Zpět na stránku ikon Jany Baudišové