Jana Baudišová - pravoslavné ikony v ruském stylu
Czech  English  Deutsch

Bohorodice Jaroslavská

Sv. kníže Vladimír

Bohorodice Vladimirská

Sv. mučednice
kněžna Ludmila

Archanděl Michael

Sv. Ivan Český

Spasitel

Sv. mučedníci kostničtí
Jeroným a Jan

Bohorodice Vladimirská

Sv. Mojsej Ugrin

Sv. Petr Athonský

Sv. Nestor Letopisec

Sv. Jáchym a Anna

Zpět na hlavní stránku