Ikony - obrazy neviditelného světa

Panely k instalaci výstavy

V měsíci září roku 2019 proběhla v jihlavském Muzeu Vysočiny výstava, která seznamovala jihlavskou veřejnost s pravoslavím. Výstava obsahuje kromě úvodní části, která se zabývá smyslem křesťanské víry, učením o Církvi a významem pravoslavného zobrazovacího umění (ikon), tyto tři tematické okruhy:

  • Pravoslavná poutní místa
  • Ikonografie dvanácti největších křesťanských svátků
  • Ikonografie českých pravoslavných svatých

Závěr výstavy je věnován českým a moravským pravoslavným chrámům

O možnosti zapůjčení výstavy viz níže.


Výstavní panely, graficky profesionálně zpracované, dalo vedení Muzea laskavě k dispozici autorce, aby se s výstavou mohli prostřednictvím jejich uvedení na této webové stránce seznámit další zájemci.

Vedení Muzea také velkoryse přislíbilo zapůjčení již vytištěných panelů těm, kdo při splnění Muzeem daných podmínek výstavu realizují (na území České republiky) v dalších vhodných prostorách. Tito zájemci nechť se obracejí na autorku výstavy Mgr. Janu Baudišovou e-mailem na její adresu: ikonograf(zavinac)seznam.cz .

Dále autorka výstavy vlastní digitální předlohy výstavních panelů v souborech PDF. Soubory obsahují sazbu panelů v dostatečném rozlišení pro vytištění ve velkých rozměrech - např. ve formátu A1 a A0. Kdo by si přál sám si nechat vytisknout panely výstavy (např. pro nalepení na desky) ve velkých rozměrech, může se obrátit na autorku a domluvit si podmínky poskytnutí těchto PDF souborů.

Na výstavu „Ikony - obrazy neviditelného světa“ se vztahují autorská práva a nelze ji bez souhlasu autorky Mgr. Jany Baudišové dále reprodukovat a rozšiřovat.